تجزیه و تحلیل تجربه مشتری

تجزیه و تحلیل تجربه مشتری فرآیند جمع آوری، پردازش و تجزیه و تحلیل داده های تجربه مشتریان است که به منظور هدایت طراحی مسیر سرویس دهی به مشتری و ایجاد تعامل معنادار برای حفظ حداکثری ارتباط مورد استفاده قرار می گیرد.به عبارت بسیار ساده، هدف تجزیه و تحلیل تجربه مشتری، تحلیل داده های مشتریان برای ایجاد تغییرات معنی دار است

هوش تجاری

هوش تجاری (Business Intelligence) یا BI به مجموعه فرآیند ها، فناوری ‌ها و ابزارهایی گفته می ‌شود که به سازمان‌ ها کمک می ‌کند تا از داده‌های خود استفاده کرده و اطلاعات به دست آمده را به دانش، تحلیل ‌ها و تصمیم‌ گیری‌ های بهتری تبدیل کنند. این فرآیند به شرکت‌ ها امکان می ‌دهد تا از داده ‌های خود به شکل بهتری استفاده کنند و بهترین تصمیمات را بگیرند.

احراز هویت دیجیتال مشتریان

ارائه دهندگان خدمات مالی مسئولیت دارند مشتریان خود را شناسایی کرده و خطرات آنها را قبل از ارائه خدمات درک کنند. هنگامی که مشتریان فاقد مدارک شناسایی رسمی هستند، یا زمانی که به سختی احراز هویت می شوند، ارائه دهندگان نمی توانند به راحتی هویت آنها را تأیید کنند یا بررسی دقیق مشتری (CDD) را بر روی آنها انجام دهند.