پراتا تکنولوژیپراتا تکنولوژی

ما به شما انواع مختلف راه حل های مبتنی بر هوش مصنوعی برای کمک به شناخت داده ها و مشتریانتان، استخراج اطلاعات عملی از داده ها و اتخاذ تصمیمات هوشمند و کارآمد ارائه می‌دهیم.

solutions
علم داده

علم داده

علم داده ، با ترکیب الگوها ، ابزارها و یادگیری ماشین با هدف دسترسی به الگوهای پنهان موجود در داده های خام ، است. به بیان ساده تر علم داده ، دانشی است برای استخراج دانش و اطلاعات از مجموعه ای اطلاعات گسترده و داده ، علـم داده حـوزه های بسیاری دارد که شامـل ر یاضیات ، علوم کامپیوتر و مهندسی داده و... میباشد.

کلان داده

کلان داده

کلان داده حجمی از داده های گسترده میباشد که پیچیـده و سریـع اند ، پردازش این داده ها با روش های معمول مشکل ساز و هزینه براست ، نگهداری از این اطلاعـات و داده ها نیازمنـد یک پردازش بسیار قویی است. کلان داده اصطلاحی پرکاربرد در فناوری اطلاعات است ، این داده در هر لحظه افزایش میابد .

یادگیری ماشین

یادگیری ماشین

یادگیری ماشین شاخه از علوم کامپیوتر و نوعی از هوش مصنوعی است ، یادگیری ماشین به نرم افزارها این امکان را میدهد تا نتایج خروجی یا داده ها  را دقیق تر ارائه داده به صورتی که بدون نیاز به برنامه ریزی باشد. یادگیری ماشین به طور خلاصه به معنای علمی است که بدون نیاز به دستور العمل ها دقیق از الگو ها و اسنباط ها پیروی کند.

یادگیری عمیق

یادگیری عمیق

یادگیری عمیق شاخه ای یادگیری ماشین میباشد ، در یادگیری ماشین که بخش از هوش مصنوعی میباشد پیش بینی و تصمیم گیری بدون نیاز به برنامه ریزی انجام میشود ، حال در یادگیری عمیق مسائل پیچیده تر با گذر از لایه های شبکه عصبی حل میشوند.

هوش تجاری

هوش تجاری

هوش تجاری (Business Intelligence) یا BI به مجموعه فرآیند ها، فناوری ‌ها و ابزارهایی گفته می ‌شود که به سازمان‌ ها کمک می ‌کند تا از داده‌های خود استفاده کرده و اطلاعات به دست آمده را به دانش، تحلیل ‌ها و تصمیم‌ گیری‌ های بهتری تبدیل کنند. این فرآیند به شرکت‌ ها امکان می ‌دهد تا از داده ‌های خود به شکل بهتری استفاده کنند و بهترین تصمیمات را بگیرند.

آنالیز دیتا

آنالیز دیتا

آنالیز دیتا یک فرایند سیستماتیک است که شامل بررسی، تفسیر و تبدیل داده‌ها به اطلاعات مفید و قابل استفاده می‌شود. هدف اصلی آنالیز داده‌ها، استخراج الگوها، روابط و اطلاعات مفید از داده‌ها برای اتخاذ تصمیمات بهتر و پیش بینی رویـدادهای آینـده است. ایـن فرایند معمولاً شامل مراحل جمع‌آوری داده، پاکسازی، تبدیل، تحلیل و نتایج گیری است. با استفاده از روش‌های آماری، مدل‌سازی و الگوریتم‌های مختلف، آنالیز داده‌ها به شکل کمک کننده در فرآیندهای تصمیم گیری و بهبود عملکرد سازمان‌ها و شرکت‌ها استفاده می‌شود.

مشاور مالی

مشاور مالی

مشاور مالی یک فرد یا شرکت است که به افراد و شرکت‌ها در موضوعات مالی و سرمایه‌گذاری مشاوره می‌دهد. این افراد با برنامه‌ریزی مالی، سرمایه‌گذاری، بدون ریسک، بودجه ‌بندی و سایر مسائل مالی به مشتریان خود کمک می‌کنند تا به اهداف مالی خود دست یابند. هدف اصلی یک مشاور مالی، بهینه‌سازی و تحقق اهداف مالی و سرمایه‌گذاران است.