چت جی پی تی (Chat GPT)

چت جی پی تی(Chat GPT)، یک ربات هوش مصنوعی برای پرسش و پاسخ میباشد ، این ربات هوش مصنوعی به عنوان یک نمونه اولیه در 30 نوامبر 2022 توسط شرکت اوپن ای آی ارائه شد ، که به دلیل پاسخ های دقیق و عملکرد س ...

علم داده (Data Science)

علم داده در سال 2001 توسط ویلیام کلیولند با تعریف "برنامه ای برای گسترش جنبه های فنی در رشته آمار " مطرح شد.

هوش مصنوعی (Artificial Intelligence)

هوش مصنوعی ، یک نوع هوش است که توسط ماشین ها ایجاد شده است ، به صورت ساده تر میتوان گفت که مجموعه ای از الگوریتم ها و تکنیک هایی است که به سیستم ها و کامپیوتر ها این قابلیت را میدهد تا با استفاده از ا ...

کلان داده (Big Data)

بیگ دیتا یا کلان داده حجمی از داده های گسترده می باشد که پیچیده و سریع اند ، پردازش این داده ها با روش های معمول مشکل ساز و هزینه براست ، نگهداری از این اطلاعات و داده ها نیازمند یک پردازش بسیار قویی ...