زبان برنامه نویسی پایتــون،زبانـی است پرکاربرد و فعــال است،که در بسیاری از "حوزه های پرکاربرد هــوش مصنــوعی" پرچم دار دیگر زبان های برنامـه نویسـی است. آکـادمی پـراتا ، با برگزاری دوره آموزشی پـایـتون، "تجربه دنیای تکنولوژی" و استفاده درست از فرصت‌های شغلی "این مسیر را برای شما ممکن می‌سازد.