یاد بگیرید و بهترین راه را برای کسب مهارت بیابید

وبینارها

Machine learning webinar

وبینار یادگیری ماشین

مشاهده جزییات

دوره ها

Machine learning bootcamp

بوت کمپ یادگیری ماشین

دکتر محمدمهدی لطفی‌نژاد - دکتر ایمان مخدوم

مشاهده جزییات
Python Introductory course

دوره مقدماتی پایتون

دکتــر محمد مهدی لطفی نژاد

مشاهده جزییات